#
Tỉnh Vĩnh Phúc liệu có “bó tay” trước tình trạng lấn chiếm đất để xây dựng biệt thự, nhà vườn?

Tỉnh Vĩnh Phúc liệu có “bó tay” trước tình trạng lấn chiếm đất để xây dựng biệt thự, nhà vườn?

Chúng tôi cũng đã rất quyết liệt trong việc xử lý vi phạm nhưng còn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng chống đối, cản trở lực lượng chức năng. Tôi vào can ngăn cũng bị chúng nó đe “mày tao cũng đánh…”.