#
Con gái Chủ tịch DIG được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Con gái Chủ tịch DIG được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG - sàn HOSE) vừa có sự điều chỉnh vị trí lãnh đạo.