#

Gửi bài viết

- File ảnh phải ở định dạng .jpg/jpeg, .png, dung lượng tối đa cho mỗi ảnh là: 3MB (tối đa 5 ảnh)

{{ file.name }}

- File phải ở định dạng .doc, docx, .pdf, dung lượng tối đa cho mỗi file: 3MB