#
Quên gia hạn giấy phép lao động – Sơ suất nhỏ hậu quả lớn

Quên gia hạn giấy phép lao động – Sơ suất nhỏ hậu quả lớn

Giấy phép lao động là một trong các giấy tờ pháp lý quan trọng để người nước ngoài có thể làm việc và cư trú tại Việt Nam. Giấy phép này có thời hạn trong tối đa 2 năm và được gia hạn 01 lần. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động đơn giản hơn thủ tục cấp mới khá nhiều. Tuy nhiên, nếu thủ tục này chỉ được thực hiện trong thời gian quy định là 5-45 ngày trước khi giấy phép hết hạn.