#
CEO Nguyễn Thị Thanh Thúy tạo giá trị riêng cho Công ty TNHH Xây Dựng Và Hải Sản An Toàn

CEO Nguyễn Thị Thanh Thúy tạo giá trị riêng cho Công ty TNHH Xây Dựng Và Hải Sản An Toàn

Ngành thủy hải sản đóng một vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp ở nước ta. Đây là ngành có đóng góp lớn lao trong kim ngạch xuất khẩu chung của nền nông nghiệp hiện nay.