#
Global Talent chính thức nhận Chứng Nhận Bảo Trợ Khoa Học từ Viện Nghiên Cứu Hợp Tác Khoa Học Kỹ Thuật Châu Á Thái Bình Dương

Global Talent chính thức nhận Chứng Nhận Bảo Trợ Khoa Học từ Viện Nghiên Cứu Hợp Tác Khoa Học Kỹ Thuật Châu Á Thái Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Phát Triển Trí Tuệ Global Talent hiện nay đang là công ty hàng đầu về công nghệ giáo dục, chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện về đào tạo tân tiến, định hướng nghề nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo môi trường cho khởi nghiệp bền vững.