#
Công ty TNHH Xây Dựng Và Hải Sản An Toàn – đưa hải sản Việt vươn tầm thế giới

Công ty TNHH Xây Dựng Và Hải Sản An Toàn – đưa hải sản Việt vươn tầm thế giới

Ngành thủy hải sản đóng một vai trò quan trọng đối với ngành nông nghiệp ở nước ta. Đây là ngành có đóng góp lớn lao trong kim ngạch xuất khẩu chung của nền nông nghiệp hiện nay.