#
THU NHẬP ỔN ĐỊNH NHỜ NUÔI GÀ AI CẬP SIÊU TRỨNG

THU NHẬP ỔN ĐỊNH NHỜ NUÔI GÀ AI CẬP SIÊU TRỨNG

Tại xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, mô hình nuôi gà Ai Cập siêu trứng được anh Trần Đăng Phương Hiển chọn nuôi. Qua thời gian thực hiện mô hình, anh nhận thấy vật nuôi này mang lại cho gia đình nguồn thu nhập ổn định.