#
Dòng vốn FDI ổn định cùng xu hướng dịch chuyển khiến bất động sản công nghiệp tại Việt Nam lên ngôi

Dòng vốn FDI ổn định cùng xu hướng dịch chuyển khiến bất động sản công nghiệp tại Việt Nam lên ngôi

Thời gian qua, nhằm đón sóng đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp và đây được xem là điểm sáng của thị trường bất...