#
Chứng khoán Rồng Việt: Lợi nhuận PNJ sắp hồi phục nhờ mùa cưới

Chứng khoán Rồng Việt: Lợi nhuận PNJ sắp hồi phục nhờ mùa cưới

Do mùa cưới sắp tới, Chứng khoán Rồng Việt kỳ vọng doanh số bán lẻ của PNJ sẽ phục hồi, từ đó mang lại tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn, kéo theo đó là lợi nhuận ròng tăng trưởng tốt hơn doanh thu.