#
Giá USD ra sao sau khi Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh giá mua vào? 

Giá USD ra sao sau khi Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh giá mua vào? 

Sau động thái Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vừa bất ngờ giảm mạnh giá USD lần đầu tiên trong năm 2020, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm sau một thời gian dài giữ ổn định.