#
Vilco Mart24h tham gia tài trợ tại phiên chợ 0 đồng dành cho trẻ em vùng cao

Vilco Mart24h tham gia tài trợ tại phiên chợ 0 đồng dành cho trẻ em vùng cao

Sáng 27/03, tại huyện Vân Hồ, Siêu thị kết nối yêu thương Vilco Mart24h đã phối hợp cùng với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XV, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, các doanh nghiệp và tỉnh Sơn La tổ chức Phiên chợ 0 đồng dành cho trẻ em vùng cao.