#
Hóa giải nỗi lo tăng lãi suất

Hóa giải nỗi lo tăng lãi suất

Nếu các chỉ số GDP, CPI diễn biến tích cực, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể sẽ tiếp tục giảm lãi suất cả huy động và cho vay để hỗ trợ nền kinh tế.