#
MBBank liên tiếp nhận sáu giải thưởng quốc tế lớn ngành ngân hàng

MBBank liên tiếp nhận sáu giải thưởng quốc tế lớn ngành ngân hàng

Với tầm nhìn trở thành "Ngân hàng thuận tiện nhất", những nỗ lực của MBBank trong năm 2020 và đầu năm 2021 đã được ghi nhận xứng đáng khi liên tiếp nhận sáu giải thưởng uy tín do The Asian Banker - tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của châu Á bình chọn.