#
Ắc quy xe điện làm từ hải sản: Thân thiện môi trường, giá rẻ, ít chai pin

Ắc quy xe điện làm từ hải sản: Thân thiện môi trường, giá rẻ, ít chai pin

Các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang cố gắng từng ngày để tìm cách thay thế ắc quy lithium-ion trên xe điện.