#
Thu nhập 3 triệu đồng/tháng, mức đóng BHXH tự nguyện là bao nhiêu?

Thu nhập 3 triệu đồng/tháng, mức đóng BHXH tự nguyện là bao nhiêu?

Với người lao động có mức thu nhập hàng tháng của tôi là 3 triệu đồng, thì mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng là bao nhiêu?